Kenai Fjords Yacht Club

Slip Information:
Marina Phone: 907-224-3947
1306 Seward Hwy., 
Seward, AK 99664